TRETIA B

Triedna učiteľka: PhDr. Katarína Riecka

 1. Beňušová Alexandra
 2. Brhlíková Petra Ráchel
 3. Duchonová Simona
 4. Falatová Vanesa
 5. Havranová Lenka
 6. Ižoldová Jessica
 7. Kerestvey Viktória
 8. Konečný Benjamín
 9. Kotrus Samuel
 10. Lastičová Tamara
 11. Laurincová Michaela
 12. Macák Jakub
 13. Mikula Matej
 14. Nichtová Sofia
 15. Ondovčinová Martina
 16. Páleník Filip
 17. Patko Anton
 18. Pšenák Márk
 19. Šafár Róbert
 20. Šebová Solange De Fatima
 21. Švajdová Katarína
 22. Švaral Matúš
 23. Tordová Sofia
 24. Varga Filip
 25. Vereš Matej
 26. Vrecníková Veronika