Triedna učiteľka: Mgr. Mária Maková

 1. Béder Miroslav
 2. Borsík Karol
 3. Buránska Sonja
 4. Gagač Samuel
 5. Jánoš Milan
 6. Kollárová Viktória
 7. Košuth Lukáš
 8. Krako Dávid
 9. Kupča Jakub
 10. Laceková Eva
 11. Lepiešová Katarína
 12. Mészárošová Soňa
 13. Mičjan Tomáš
 14. Mihaličková Sabína
 15. Mizerák Leopold
 16. Novosádová Ronja
 17. Pál Tomáš
 18. Peňažka Rastislav
 19. Povrazník Lukáš
 20. Šimeghová Alexandra
 21. Šimko Dávid
 22. Šípošová Melánia
 23. Škulová Kristína
 24. Šprlák Richard
 25. Štutika Radim
 26. Tariška Timotej
 27. Turčan Marek
 28. Vrbová Jana
 29. Weisová Zoja