ŠTVRTÁ B

Triedna učiteľka: Ing. Patrícia Gazdíková

 1. Adamčík Peter
 2. Adamová Ema
 3. Benčová Nikoleta
 4. Berčík Filip
 5. Guťan Simon
 6. Hajdúová Michaela
 7. Hamarová Natália
 8. Hrušovská Mia
 9. Huszár Róbert
 10. Chmeňová Lenka
 11. Chvojková Ema
 12. Konečný Daniel
 13. Kováčiková Natália
 14. Kožík Matúš
 15. Lőrinczová Hana
 16. Marcineková Michaela
 17. Michalko Matej
 18. Murajdová Vanessa
 19. Piláriková Brigita
 20. Polovková Mária
 21. Seteiová Barbora
 22. Slušníková Viktória
 23. Svetíková Vanesa Bianka
 24. Šimoneková Michalina
 25. Šípošová Karolína
 26. Štrkulová Karin
 27. Švecová Ľubica
 28. Zajacová Luciána
 29. Zilai Richard