SEXTA

Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Baková

 1. Baloghová Damiana
 2. Barát Tomáš
 3. Bielik Adrián
 4. Bielik Martin
 5. Bočák Filip
 6. Cocherová Rebeka
 7. Czúdorová Gréta
 8. Ďurovičová Sofia
 9. Gažová Hana
 10. Haško Adam
 11. Chrien Sebastian Patrik
 12. Ivanovová Nina
 13. Kostolányiová Viktória Eva
 14. Kuny Adam
 15. Kyšová Marianna
 16. Lajtoš Ivan
 17. Michníková Alica
 18. Pelesová Karolína
 19. Pham Viet Hung Tuan
 20. Plechová Zuzana
 21. Počaji Dávid
 22. Schniererová Karin
 23. Sluková Gabriela
 24. Šabíková Ana
 25. Široký Martin
 26. Švec Martin
 27. Trňanová Nina
 28. Turčok Matej
 29. Viglašová Kristína