PRVÁ D

Triedna učiteľka: Mgr. Júlia Danková

 1. Balogh Sebastian
 2. Berek Zsombor
 3. Bielik Adam
 4. Bordánová Ema
 5. Brodniansky Dorian
 6. Buryová Barbora Liliana
 7. Čechová Natália
 8. Fašková Viktória
 9. Füri Filip
 10. Gunár Ján
 11. Guttenová Ela
 12. Hajko Matej
 13. Ivanov Marko
 14. Kentošová Júlia
 15. Koláriková Lenka
 16. Kováčová Vivien
 17. Krnáčová Nina
 18. Lacková Natália
 19. Machová Veronika
 20. Mrázeková Daniela
 21. Rajcová Vanessa
 22. Sasaiová Veronika
 23. Štefanová Tamara
 24. Uhnáková Hana
 25. Zlatňanský Lukáš