Triedna učiteľka: Ing. Erika Lajtošová

 1. Danišová Adriana
 2. Ďatková Emma Chiara
 3. Farkašová Bibiana
 4. Fašáneková Ivana
 5. Fašková Tatiana
 6. Galgóc Dominik
 7. Hajková Emma
 8. Harváneková Hana
 9. Chovanová Stanislava
 10. Kerata Dávid
 11. Kristínová Nina
 12. Krištofová Júlia
 13. Kúdela Tibor Kristian
 14. Liptáková Laura
 15. Mináriková Bibiana
 16. Pečérková Stela
 17. Ružičková Lucia
 18. Seneši Juraj
 19. Snida Miroslav
 20. Szabó Michal
 21. Tomanková Stela
 22. Tóthová Emma
 23. Turkič Emir
 24. Varga Tomáš
 25. Zajko Viliam