Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Labovská

 1. Bohunická Lucia
 2. Cibulová Hana
 3. Daoutis Angelos
 4. Dean Julius
 5. Felyó Peter
 6. Frančiaková Daniela
 7. Horňáková Nina
 8. Ildžová Sára
 9. Ižoldová Lea
 10. Janovický Damián
 11. Kabát Samuel
 12. Kováčik Miroslav
 13. Matušáková Michaela
 14. Najner Ladislav
 15. Ondíková Danica
 16. Pinter Martin
 17. Prochyrová Samanta
 18. Sasaiová Noemi
 19. Sekerešová Ema
 20. Slažanská Nela
 21. Šťastný Tomáš Alexander
 22. Tóthová Sarah
 23. Vargová Kristína
 24. Varlová Lucia
 25. Vatrtová Viktória