PRVÁ A

Triedna učiteľka: Mgr. Zdena Ginčaiová

 1. Benčatová Kamila
 2. Boledovičová Ľudmila
 3. Burínová Sophia Sára
 4. Fabian Tomáš
 5. Gáfriková Martina
 6. Ilenčíkova Alexandra
 7. Ižoldová Katarína
 8. Jančová Hana
 9. Konczová Emma
 10. Krištofová Ľudmila
 11. Kupčová Denisa
 12. Laurinec Matej
 13. Major Adam Štefan
 14. Miček Matej
 15. Mrázová Vivien Mária
 16. Orovnická Ella
 17. Pavlovičová Gabriela
 18. Pazúriková Amelia
 19. Péter Andrej
 20. Psotka Tomáš
 21. Slezák Samuel
 22. Száraz Roman
 23. Tarišková Sára
 24. Virág Jakub
 25. Virág Matúš