Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Čengerová

 1. Baloghová Damiana
 2. Barát Tomáš
 3. Bielik Adrián
 4. Bielik Martin
 5. Bočák Filip
 6. Cocherová Rebeka
 7. Czúdorová Gréta
 8. Ďurovičová Sofia
 9. Gažová Hana
 10. Haško Adam
 11. Chrien Sebastian Patrik
 12. Ivanovová Nina
 13. Kostolányiová Viktória Eva
 14. Kuny Adam
 15. Kyšová Marianna
 16. Lajtoš Ivan
 17. Michníková Alica
 18. Ondrejková Anita
 19. Pelesová Karolína
 20. Pham Viet Hung Tuan
 21. Plechová Zuzana
 22. Počaji Dávid
 23. Schniererová Karin
 24. Sluková Gabriela
 25. Šabíková Ana
 26. Široký Martin
 27. Švec Martin
 28. Tončík Matej
 29. Trňanová Nina
 30. Turčok Matej
 31. Viglašová Kristína