KVARTA

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Hajdamárová

 1. Árendášová Patrícia
 2. Balážová Timea
 3. Beneová Lea
 4. Boldišová Rebeka
 5. Čerbová Melissa
 6. Éder Erich
 7. Fiťka Dominik
 8. Holíková Hana
 9. Iskrová Johanna
 10. Kubica Ľubor
 11. Kukuli Ayše
 12. Kurková Hana
 13. Líška Adam
 14. Maľová Karin
 15. Meňuš Rastislav
 16. Mihálková Viktória
 17. Mrázová Lea
 18. Nichtová Viktória
 19. Parízeková Laura
 20. Pavlík Jozef
 21. Petrášová Melánia
 22. Reindl Rory
 23. Szántaiová Sophia
 24. Šipekiová Sheila
 25. Škopík Martin
 26. Švaralová Katarína
 27. Török Lukáš