DRUHÁ C

Triedna učiteľka: Ing. Erika Lajtošová

 1. Danišová Adriana
 2. Ďatková Emma Chiara
 3. Farkašová Bibiana
 4. Fašáneková Ivana
 5. Fašková Tatiana
 6. Galgóc Dominik
 7. Hajková Emma
 8. Harváneková Hana
 9. Chovanová Stanislava
 10. Kerata Dávid
 11. Kristínová Nina
 12. Krištofová Júlia
 13. Kúdela Tibor Kristian
 14. Liptáková Laura
 15. Mináriková Bibiana
 16. Pečérková Stela
 17. Seneši Juraj
 18. Snida Miroslav
 19. Szabó Michal
 20. Tomanková Stela
 21. Tóthová Emma
 22. Turkič Emir
 23. Varga Tomáš
 24. Zajko Viliam