INFORMÁCIA O UMIESTENÍ ABSOLVENTOV ŠKOLY

Analýza výsledkov prijímacích skúšok na vysoké školy v školskom roku 2018/2019

Analýza výsledkov prijímacích skúšok na vysoké školy v školskom roku 2017/2018

Analýza výsledkov prijímacích skúšok na vysoké školy v školskom roku 2016/2017