Predseda: Mgr. Igor Mako pedagogický zamestnanec GAV
Členovia: PaedDr. Ľudovít Sebelédi pedagogický zamestnanec GAV
  Mgr. Eva Krekovičová nepedagogický zamestnanec GAV
  MUDr. Elena Sklenárová zástupca rodičov
  RNDr. Eva Karasová zástupca rodičov
  Roman Trňan zástupca rodičov
  PaedDr. Igor Éder za NSK
  Mgr. Martin Bátovský za NSK
  Ing. Peter Drábik za NSK
  Ing. Stanislav Sládok za NSK
  Alexandra Meszárošová predseda ŽŠR