ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

1. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
1. TERMÍNMATEMATIKA 4G

2. TERMÍNSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
2. TERMÍNMATEMATIKA 4G

ÚLOHY – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G