PRACOVNÉ ZARADENIE:PRIEZVISKO A MENO
účtovníčka: Minárová Ľubica
hospodárka: Adamová Anna
informatik:Ing. Klaudíni Vladimír
vrátnik: Volf Denis
vychovávateľ školy, vrátnik: Šurinová Helena
školník:Boženík Ľubor
upratovačka:Erfaňuchová Margita
Laciaková Júlia
Maľová Zuzana
Šulanová Alena
Nagyová Mária
hlavná kuchárka: Piatriková Mária
kuchárka: Kucmerová Erika
pomocný pracovník ŠJ:Husárová Milena
Márföldiová Eva
Potocká Valéria
Šimonová Katarína