Erasmus +KA1

[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]Erasmus+ KA1 po prvýkrát na GAV-e

 

V tomto roku sa na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach začal po prvýkrát v histórii školy realizovať program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu učiteľov, označený ako Erasmus+ KA1. Cieľom programu je umožniť učiteľom rozvíjať svoje odborné vedomosti a schopnosti a spolupracovať s partnermi z európskych krajín

Program zahŕňa štruktúrované kurzy alebo školenia, výučbové pobyty alebo hospitácie (job shadowing). V rámci predmetovej komisie anglického jazyka sa do programu postupne zapojí päť učiteľov.

Prvým programom bol môj vzdelávací pobyt na severovýchode Anglicka v meste Norwich, ktorý zabezpečoval Norwich Institute for Language Education a konkrétne  zameranie vystihuje jeho názov Literature and Drama in Language Education.

Celý program prebiehal na vysokej profesionálnej úrovni a bol prepojením teórie a praktických úloh, pričom sa najmä v časti Drama kládol dôraz na rôznorodé metódy, postupy a aktivity, ktoré budem využívať tak na vyučovacích hodinách, ako aj pri práci s divadelnou skupinou s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov a ich záujem o anglický jazyk nielen ako vyučovací predmet v škole, ale aj ako nástroj spoznávania  hodnôt, kultúr  a národov európskeho spoločenstva..

Prirodzenou súčasťou programu bolo aj nadviazanie kontaktov  s učiteľmi z rôznych krajín Európy, výmena skúseností, spoločné diskusie a vzájomné poradenstvo.

Celý vzdelávací program znamená nielen pre PK ANJ, ale pre celú školu príležitosť podporiť odborný a profesijný rast učiteľov a  zvýšiť kvalitu vzdelávania vo všetkých predmetoch.

 

PhDr. Jana Jaďuďová

vedúca PK ANJ[/fusion_text][/one_full][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Naša dramatická skupina pod vedením lektora Davida Farmera

[/fusion_text][/one_full]