Exkurzia Kaštieľ Betliar

Dňa 21. 09. 2022 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie po regióne Gemer. Študenti navštívili Kaštieľ Betliar a prvé slovenské gymnázium v Revúcej, ktoré si pripomína 160. výročie svojho vzniku. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ingrid Koskovej za zorganizovanie tejto exkurzie, počas ktorej žiaci nadobudli nové poznatky o histórií Kaštieľa Betliar, o činnosti a význame prvej slovenskej vzdelávacej inštitúcie v Revúcej.

Návšteva divadelného predstavenia

III.C, III.D a výber žiakov z ďalších tried si v utorok (11.10.2022) pozreli hru BANKÁRI v bratislavskom DPOH, ktorá nás zaviedla do sveta peňazí, úrokov a hypoték. Znepokojivé, poučné. Mgr. Ľubica Tóthová

Európsky deň jazykov

26. september sa aj tento rok niesol na GAV-e v duchu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti. Predmetové komisie anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili pre študentov bohatú ponuku aktivít a kreatívnych úloh, ktoré prebiehali počas prestávok na chodbách školy a počas hodín cudzích jazykov v triedach. Žiaci si vypočuli malý hudobný koncert a zdravicu v desiatich jazykoch a zapojili sa do všetkých pripravených …

VIAC….

Spartan Race..

.. dňa 5. septembra na Štrbskom plese absolvovali naše 2 šikovné dievčatá a 2 šikovní chlapci. V celkovom hodnotení zo 72 zúčastnených škôl z celého Slovenska sa naše súťažné družstvo umiestnilo na 8. mieste. 

Účelové cvičenia

V dňoch 12. 9. a 14. 9. 2922 sa uskutočnili povinné tzv. Účelové cvičenia pre dolný stupeň a prvý a druhý ročník  horného stupňa gymnázia. 

Kvarta a Tercia na Vedeckom veľtrhu

Dňa 23. 9 . 22 sa žiaci Kvarty a Tercie zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Naše prvé kroky viedli do Zážitkového centra vedy Aurélium. Mali sme možnosť si pozrieť laserovú šou a následne sa prejsť veľkou halou plnou vedy. Objavovali sme a zabavili sme sa pri rôznych fyzikálnych, logických či optických exponátoch. Následne sme sa presunuli na vedecký veľtrh, kde sme si prezreli množstvo …

VIAC….

KOŽAZ

V dňoch 7. – 9. septembra 2022 sa konal Kurz ochrany života a zdravia v Trnavej Hore, ktorého účastníkmi boli žiaci tretieho ročníka a Septimy.

Pamätný deň holokaustu v synagóge

Dňa 9.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili pietneho podujatia “NEZABUDNUTÍ SUSEDIA” v miestnej synagóge. Tento deň je pamätným dňom holokaustu obetí a rasového násilia i pre 1700 deportovaných levických židov.

Prednáška

6.septembra 2022 sa triedy 4.C a 4.D zúčastnili prednášky o vnútornej štruktúre a fungovaní mestskej samosprávy pod vedením prednostu mestského úradu Ing. Rastislava Juhára.