NEZVYČAJNÝ “DEŇ VEDY”

Dňa 3. 12. 20 sa naši žiaci Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty a žiaci 3.ročníka zúčastnili “Takmer hodiny vedy “. P. Ing. R. Valo zo UIAM FCHTP STU v BA , so svojimi spolupracovníkmi, si pre našich študentov pripravil online zaujímavé projekty z oblasti vedy a tiež ich informoval o možnostiach štúdia na VŠ. 😀

Girl day

Celosvetová akcia Girl´s Day je každoročne výzvou pre dievčatá a ženy, aby si vylepšili svoje znalosti a zručnosti v  programovaní, v  ovládaní informačno– komunikačných technológií, či  mohli nahliadnuť do fungovania IT spoločností aj univerzít. Dievčatá si môžu vyskúšať aj zaujímavé workshopy, prednášky alebo prácu s virtuálnou realitou. Tento školský rok sa aktivíty v rámci Girl´s Day zúčastnili 8. 10. 2020 dve žiačky Janka Krajčíková …

VIAC….

Návšteva z viedenskej univerzity

Dňa 16. 9. 2020 zavítal na našu školu Mag. Dr. Andreas Ulovec z Viedenskej univerzity, aby sa v rámci projektu, ktorého cieľom je všeobecne porovnať podmienky ukončovania stredoškolského štúdia v rôznych európskych krajinách, oboznámil aj s priebehom maturitnej skúšky na Slovensku.  Všeobecné otázky boli nasmerované na organizáciu maturitných skúšok, aké predmety sú jej náplňou, či sú písomné, ústne alebo oboje, čo sa …

VIAC….

MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA MESTOM

12.marca 2020 sa v rámci spolupráce na projekte MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe) uskutočnila matematická prechádzka po našom meste s doc.PaedDr.Soňou Čeretkovou, PhD z UKF Nitra. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci 1.a 2. ročníka, ktorí v štvorčlenných a päťčlenných skupinách riešili matematické úlohy súvisiace s reálnymi objektmi v meste. Úlohy našli v rôznych častiach mestského parku pomocou mobilnej aplikácie MathCity Map. Prechádzka …

VIAC….

PREDNÁŠKA O KYBERŠIKANE

V pondelok 9.3. 2020 žiaci sekundy navštívili Tekovskú knižnicu za účelom dozvedieť sa niečo nové o kyberšikane. P. K. Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry nám porozprávala dôležité a zaujímavé informácie o kyberšikane. My sme jej porozprávali  či sme už niečo také zažili. Dozvedeli sme sa kontaktné čísla na linku detskej pomoci a webové stránky,  kde sa dozvieme viac informácií. Po video ukážkach nasledovali aktivity, …

VIAC….

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V BASKETBALE

Dňa 12. 2.2020 sa konali Majstrovstvá kraja v basketbale chlapcov SŠ. Naši sú víťazi a postupujú na Slovensko!