september

Začíname s rovesníckym programom

12.9. 2018 si rovesnícke aktivistky A. Dasová a A. Balúchová I. Kosková z Q pripravili aktivity na posilnenie kolektívu pre žiakov prímy. Spoločne sa  zabavili, lepšie spoznali a zistili podobné záujmy. Aktivity priniesli veľa smiechu a radosti. Tešíme sa na budúce.