2 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri GAV Levice. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň ste už odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky chceme v najbližšom období použiť na:

  • doplnenie školského nábytku do kmeňových učební tried,
  • dobudovanie oddychových zón pre žiakov v interiéri školy,
  • podporu krúžkovej činnosti našich žiakov.

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu,pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.