Žiaci I. A, I. C a I. D triedy  navštívili v dvoch skupinách v priebehu vyučovacieho dňa 10. marca 2017 Tekovskú knižnicu v Leviciach. Celkovo  sa v tento deň lekcie o knižnično-informačnom systéme    zúčastnilo 75 žiakov. V oddelení odbornej literatúry v Juniore sa dozvedeli, aké služby ponúka knižnica svojim členom, ako sa orientovať v knižničnom systéme, čo umožňuje on-line katalóg knižnice a ako v ňom vyhľadávať. Pracovníčky knižnice s nimi zopakovali učivo o informačných prameňoch a spracovaní informácií. V oddelení beletrie na Holubyho ulici ich oboznámili so službami, ktoré ponúka toto oddelenie. Levická knižnica má po tejto akcii ďalších nových čitateľov z radov našich žiakov.

Ďakujeme Tekovskej knižnici za spoluprácu, menovite p. Karin Ternovszkej, p. Lilian Berkesi a p. Kláre Benčatovej.

                                                                                                                      Mgr. Ľubica Tóthová