Od 1. septembra 2017 prijmeme kvalifikovaného učiteľa informatiky.

Žiadosti zasielajte na riaditel@gav.sk alebo prineste osobne do 6. júna 2017.

 

Od 1. júla 2017 prijmeme údržbára na polovičný úväzok.

Žiadosti zasielajte na riaditel@gav.sk alebo prineste osobne do 6. júna 2017.