Pozícia:     učiteľ dejepisu

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa v odbore

Trvanie pracovného pomeru: zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Funkčný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 a nariadenia vlády 202/2017

Požadované doklady:

  • profesijný životopis
  • žiadosť
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum nástupu: 1. 9. 2018

Kontakt: Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy

email: riaditel@gav.sk

telefón: 036/6312631

Termín zaslania žiadosti do: 31. 5.  2018

 

 

Pozícia:     kuchárka

Dátum nástupu: 1. 9. 2018

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie v okruhu stravovania, t.j. výučný list

Prax: minimálne dva roky

Náplň práce: výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál

Funkčný plat: 520 €

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • doklady o vzdelaní

Kontakt: Mgr. Vladimír Tóth, riaditeľ školy

email: riaditel@gav.sk

telefón: 036/6312631

Termín zaslania žiadosti do: 31. 5.  2018