IV. C

Triedna učiteľka Ing. Jarmila Mlynárová

 1. Bólová Ivana
 2. Budovcová Alexandra
 3. Forgáč Filip
 4. Grman Matej
 5. Hercegová Petra
 6. Hudecová Ema
 7. Chmelovičová Dominika
 8. Kabáthová Dominika
 9. Kašo Filip
 10. Kiss David
 11. Klačková Nicol
 12. Kováč Marek
 13. Kováčová Irisa
 14. Kristínová Viktória
 15. Melicherčíková Laura
 16. Melišeková Alexandra
 17. Mesárošová Dagmar
 18. Palonder Daniel
 19. Potocká Viktória
 20. Schröderová Alexandra Brigitta
 21. Sliacky Emil
 22. Štefanko Timotej
 23. Šuchterová Michaela
 24. Švaral Matej
 25. Teplanová Laura
 26. Tereňová Gabriela
 27. Tóthová Kristína
 28. Tunáková Laura
 29. Zaikner Filip