IV. B

Triedna učiteľka Ing. Erika Lajtošová

 1. Balla Patrik
 2. Bradová Paulína
 3. Buchlovičová Alexandra
 4. Buchlovičová Bianka
 5. Bušniaková Veronika
 6. Csendes Daniel
 7. Czúdor Adam
 8. Dodoková Stela
 9. Forgáč Erich
 10. Frtús Martin
 11. Harmady Miroslav
 12. Kalitová Lucia
 13. Kollár Jakub
 14. Košťúrová Janka
 15. Krišková Alžbeta
 16. Kvočka Matej
 17. Matľák Samuel
 18. Medveďová Eva
 19. Neubauer Filip
 20. Palášti Adam
 21. Ráczová Radka
 22. Szebellaiová Viktória
 23. Takácsová Laura
 24. Titková Viktória
 25. Tóthová Kristína
 26. Trhanová Ivana
 27. Valkovič Erik
 28. Zajková Viktória
 29. Žlkovan Jakub