IV. A

Triedna učiteľka Mgr. Mária Pompošová

 1. Almási Róbert
 2. Belisová Monika
 3. Burín Dominik
 4. Daubner Leonard Sebastian
 5. Forgáč Martin
 6. Hajková Martina
 7. Hasprová Sabína
 8. Hrtánková Eva
 9. Chmelo Šimon
 10. Kabátová Frederika
 11. Krekovičová Veronika
 12. Kršiaková Adriána
 13. Kúdelová Kristína
 14. Lecký Andrej
 15. Lorencová Estera Noémi
 16. Lukniš Jaroslav
 17. Mészárosová Veronika
 18. Mészároš Andrej
 19. Patay Rudolf
 20. Pavlovičová Bianca
 21. Péter Tomáš
 22. Poliak Dušan
 23. Polková Martina
 24. Ráchelová Natália
 25. Šabová Lenka
 26. Udvardyová Adriána
 27. Valentíková Tamara
 28. Véghová Simona
 29. Vitkovičová Martina