I. B

Triedna učiteľka PhDr. Katarína Riecka

 1. Beňušová Alexandra
 2. Brhlíková Petra Ráchel
 3. Duchonová Simona
 4. Falatová Vanesa
 5. Havranová Lenka
 6. Ižoldová Jessica
 7. Kerestvey Viktória
 8. Konečný Benjamín
 9. Kotrus Samuel
 10. Lastičová Tamara
 11. Laurincová Michaela
 12. Mikula Matej
 13. Nichtová Sofia
 14. Ondovčinová Martina
 15. Páleník Filip
 16. Patko Anton
 17. Pšenák Márk
 18. Šafár Róbert
 19. Šebová Solange de Fatima
 20. Švajdová Katarína
 21. Švaral Matúš
 22. Tordová Sofia
 23. Varga Filip
 24. Vereš Matej
 25. Vrecníková Veronika