Príma

Triedna učiteľka Mgr. Mária Maková

 1. Béder Miroslav
 2. Bérešová Marcela
 3. Borsík Karol
 4. Buránska Sonja
 5. Gagač Samuel
 6. Jánoš Milan
 7. Kollárová Viktória
 8. Košuth Lukáš
 9. Krako Dávid
 10. Kupča Jakub
 11. Laceková Eva
 12. Lepiešová Katarína
 13. Mészárošová Soňa
 14. Mičjan Tomáš
 15. Mihaličková Sabína
 16. Mizerák Leopold
 17. Novosádová Ronja
 18. Pál Tomáš
 19. Peňažka Rastislav
 20. Povrazník Lukáš
 21. Šimeghová Alexandra
 22. Šimko Dávid
 23. Šípošová Melánia
 24. Škulová Kristína
 25. Šprlák Richard
 26. Štutika Radim
 27. Tariška Timotej
 28. Turčan Marek
 29. Vrbová Jana
 30. Weisová Zoja