Priezvisko a meno, titul Skratka Triednictvo
Baková Jana, PaedDr. Ba IV. D
Beniačiková Mária, PaedDr., PhD Be
Bieliková Viviána, PaedDr. Bk
Bíňovská Andrea, Mgr. Bi I. D
Bobáková Zuzana, Mgr. Bo I. A
Branická Izabela, Mgr. Br
Čechová Zuzana, Mgr. Cz
Čengerová Andrea, Mgr. Čg Tercia
Ďurišová Daniela, Mgr. Ďu
Filovkinová Zuzana, Mgr. Fi
Frajtová Miriam, Ing. Fj
Gazdíková Patrícia, Ing. Ga II. B
Géciová Andrea, Mgr. Gc III. C
Ginčaiová Zdena, Mgr. Gi III. D
Gregušová Emília, Mgr. Ge
Gunišová Silvia, PhDr. Gu II. A
Hajdamárová Andrea, Mgr. Hd Príma
Hajnišová Tatiana, Mgr. Ha II. D
Hancková Marcela, Mgr. Hc
Hrešková Ľuboslava, Mgr., PhD Hr
Chudá Jana, Mgr. Ch Kvinta
Jaďuďová Jana, PhDr. Ja
Klaudíniová Zuzana, Mgr. Kd
Konôpková Barbora, Mgr. Kn III. A
Korčeková Ľubica, Mgr. Septima
Korpová Klára, Mgr. Kp III. B
Kosková Ingrid, Mgr. Ks II. C
Koštrna Ján, Mgr.
Kovácsová Ľubica, PaedDr., PhD Ke
Labovská Miroslava, Mgr. La Kvarta
Lajtošová Erika, Ing. Lo IV. B
Mácsaiová Jana, Mgr. Mc
Mako Igor, Mgr. Mk Oktáva
Maková Mária, Mgr. Ma Sekunda
Mesárová Nadežda, Mgr. Ms I. C
Michalíková Elena, Mgr. Mi
Mlynárová Jarmila, Ing. Mn IV. C
Mókušová Olympia, Mgr.
Nemčok Ľubomír, RNDr. Ne
Pintérová Beáta, Mgr. Pt
Pompoš Ivan, Mgr. Sexta
Pompošová Mária, Mgr. Po IV. A
Riecka Katarína, PhDr. Rc I. B
Riecky Martin, ThDr. Ri
Sebelédi Ľudovít, PaedDr. Sb
Sulinová Erika, Ing. Su
Šebo Cyril, PhDr. Še
Šimeghová Zuzana, Ing. Šm
Tabernausová Marcela, Mgr. Tb
Tóthová Ľubica, Mgr. Tv
Trungelová Renata, Mgr. Tg