Nepedagogickí zamestnanci

pracovné zaradenie priezvisko a meno
účtovníčka: Minárová Ľubica
informatik: Ing. Klaudíni Vladimír
vrátnik: Karaffová Mária
Volf Denis
vychovávateľ školy, vrátnik: Šurinová Helena
školník: Boženík Ľubor
školník, údržbár: Štiglinc Tibor
upratovačka: Erfaňuchová Margita
Laciaková Júlia
Maľová Zuzana
Šulanová Alena
Weisová Alžbeta
hlavná kuchárka: Piatriková Mária
kuchárka: Brzulová Kamila
Kucmerová Erika
pomocný pracovník ŠJ: Husárová Milena
Márföldiová Eva
Potocká Valéria
Šimová Katarína