Žiacka školská rada

Žiacka školská rada sa vo svojej činnosti riadi svojim štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŽŠR, riaditeľa a koordinátorky ŽŠR.

 

Predsedníčka ŽŠR: Gabriela Gunárová

Podpredseda ŽŠR: Alex Repka

Členovia ŽŠR:

  1. Oto Stanko
  2. Samuel Blaha
  3. Roman Páleník
  4. Viktória Zajková
  5. Matúš Czúdor
  6. Ivana Kosková
  7. Jakub Zigo
  8. Peter Kováč
  9. Alexandra Mészárosová

Koordinátorka ŽSR:  Mgr. Andrea Čengerová