Žiacka školská rada

Žiacka školská rada sa vo svojej činnosti riadi svojim štatútom, ktorý nadobudol účinnosť podpisom predsedu ŽŠR, riaditeľa a koordinátorky ŽŠR.

Predseda:                Oto Stanko   Sexta

Podpredsedníčka:     Viktória Zajková

Koordinátorka Žiackej školskej rady GAV:     Mgr. Andrea Čengerová