RODIČOVSKÁ RADA

Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2019/2020:

Predseda RR:    Ing. Otto Lúdl

Účtovníčka RR:  Ing. Elena Krajkovičová

Meno a priezvisko Trieda
Michala Blažeková Príma
Mgr. Andrea Meňušová Sekunda
Ing. Margita Gagačová Tercia
Slávka Prevendarčíková Kvarta
Robert Holečka Kvinta
Ing. Gajane Urban, CSc. Sexta
MUDr. Elena Sklenárová Septima
Roman Trňan Oktáva
MUDr. Yvonne Čuková I. A
Pavol Mederly I. B
Adriana Kocziánová I. C
Mgr. Anetta Foltánová I. D
Mgr. Zuzana Címerová II. A
Ing. Denisa Laurincová II. B
PaedDr. Monika Solčanová II. C
Ing. Elena Krajkovičová II. D
Claudia Nemcová III. A
Angelika Benčová III. B
Katarína Blahová III. C
Ing. Otto Lúdl III. D
Ing. Mária Špisárová IV.A
Mgr. Bronislava Vargová IV.B
Mgr. Beáta Kováčová IV.C
Mgr. Beáta Zemanová IV.D