Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2017/2018

Predseda RR: Mgr. Martin Bátovský

Účtovníčka RR: Ing. Elena Krajkovičová

Meno a priezvisko Trieda
Zuzana Košuthová Prima
Slávka Prevendarčíková Sekunda
Robert Holečka Tercia
Ing. Gajane Urban, CSc. Kvarta
MUDr. Elena Sklenárová Kvinta
Roman Trňan Sexta
MUDr. Daniela Hasičová Septima
Ing. Milan Babic Oktáva
Richard Mészároš I. A
Angelika Benčová I. B
Katarína Blahová I. C
Otto Lúdl I. D
Ing. Mária Špisárová II. A
Mgr. Bronislava Vargová II. B
Mgr. Beáta Kováčová II. C
Mgr. Beáta Zemanová II. D
Ing. Jaroslav Lukniš III. A
Mgr. Angelika Matľáková III. B
Marcela Palonderová III. C
Ing. Elena Krajkovičová III. D
RNDr. Eva Karasová IV.A
Mgr. Mária Homolová IV.B
Mgr. Martin Bátovský IV.C
Mgr. Miriam Dianovská IV.D