RODIČOVSKÁ RADA

Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2019/2020:

Predseda RR:

Účtovníčka RR:

Meno a priezvisko Trieda
  Príma
Mgr. Andrea Meňušová Sekunda
Zuzana Košuthová Tercia
Slávka Prevendarčíková Kvarta
Robert Holečka Kvinta
Ing. Gajane Urban, CSc. Sexta
MUDr. Elena Sklenárová Septima
Roman Trňan Oktáva
  I. A
  I. B
  I. C
  I. D
Mgr. Zuzana Címerová II. A
Ing. Denisa Laurincová II. B
PaedDr. Monika Solčanová II. C
Ing. Elena Krajkovičová II. D
Claudia Nemcová III. A
Angelika Benčová III. B
Katarína Blahová III. C
Ing. Otto Lúdl III. D
Ing. Mária Špisárová IV. A
Mgr. Bronislava Vargová IV. B
Mgr. Beáta Kováčová IV. C
Mgr. Beáta Zemanová IV. D