Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2018/2019

Predseda RR: Ing. Otto Lúdl

Účtovníčka RR: Ing. Elena Krajkovičová

Meno a priezvisko Trieda
Mgr. Andrea Meňušová Prima
Zuzana Košuthová Sekunda
Slávka Prevendarčíková Tercia
Robert Holečka Kvarta
Ing. Gajane Urban, CSc. Kvinta
MUDr. Elena Sklenárová Sexta
Roman Trňan Septima
MUDr. Daniela Hasičová Oktáva
Mgr. Zuzana Címerová I. A
Ing. Denisa Laurincová I. B
PaedDr. Monika Solčanová I. C
Ing. Elena Krajkovičová I. D
Claudia Nemcová II. A
Angelika Benčová II. B
Katarína Blahová II. C
Ing. Otto Lúdl II. D
Ing. Mária Špisárová III. A
Mgr. Bronislava Vargová III. B
Mgr. Beáta Kováčová III. C
Mgr. Beáta Zemanová III. D
Ing. Jaroslav Lukniš IV.A
Mgr. Angelika Matľáková IV.B
Marcela Palonderová IV.C
Renáta Jančeková IV.D