Rodičovská rada pri GAV Levice v školskom roku 2016/2017

Predseda RR: Mgr. Martin Bátovský

Účtovníčka RR: Ing. Elena Krajkovičová

Slávka Prevendarčíková Príma
Robert Holečka Sekunda
Ing. Gajane Urban, CSc. Tercia
MUDr. Elena Sklenárová Kvarta
Roman Trňan Kvinta
MUDr. Daniela Hasičová Sexta
Ing. Milan Babic Septima
Ing. Mária Špisárová I. A
Mgr. Bronislava Vargová I. B
Mgr. Beáta Kováčová I. C
Mgr. Beáta Zemanová I. D
Tatiana Patayová II. A
Mgr. Angelika Matľáková II. B
Marcela Palonderová II. C
Ing. Elena Krajkovičová II. D
RNDr. Eva Karasová III. A
Mgr. Mária Homolová III. B
Mgr. Martin Bátovský III. C
Mgr. Miriam Dianovská III. D
Ing. Miriam Holotová IV. A
Erika Bagolová IV. B
Ing. Ľudovít Kopcsányi IV. C
Ing. Mária Špisárová IV. D