Rada školy

Predseda: Mgr. Igor Mako pedagogický zamestnanec GAV
Členovia: PaedDr. Ľudovít Sebelédi pedagogický zamestnanec GAV
Eva Krekovičová nepedagogický zamestnanec GAV
MUDr. Daniela Hasičová zástupca rodičov
RNDr. Eva Karasová zástupca rodičov
Mgr. Martin Bátovský zástupca rodičov
MUDr. Alena Frtúsová za NSK
Ing. Peter Drábik za NSK
Ing. Stanislav Sládok za NSK
Ing. Igor Varga za NSK
Oto Stanko predseda ŽŠR