Rada školy

Predseda: Mgr. Igor Mako pedagogický zamestnanec GAV
Členovia: PaedDr. Ľudovít Sebelédi pedagogický zamestnanec GAV
Mgr. Eva Krekovičová nepedagogický zamestnanec GAV
MUDr. Daniela Hasičová zástupca rodičov
RNDr. Eva Karasová zástupca rodičov
Mgr. Angelika Matľáková zástupca rodičov
PaedDr. Igor Éder za NSK
Mgr. Martin Bátovský za NSK
Ing. Peter Drábik za NSK
Ing. Stanislav Sládok za NSK
Gabriela Gunárová predseda ŽŠR