PRIJÍMACIE SKÚŠKY

ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 4G
MATEMATIKA 4G

ÚLOHY – ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM:

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2018/2019:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2017/2018:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2016/2017:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G

ŠKOLSKÝ ROK ROK 2015/2016:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8G
MATEMATIKA 8G