pracovné zaradenie priezvisko a meno
účtovníčka: Minárová Ľubica
hospodárka: Adamová Anna
informatik: Ing. Klaudíni Vladimír
vrátnik: Volf Denis
vychovávateľ školy, vrátnik: Šurinová Helena
školník: Boženík Ľubor
upratovačka: Erfaňuchová Margita
Laciaková Júlia
Maľová Zuzana
Šulanová Alena
Nagyová Mária
hlavná kuchárka: Piatriková Mária
kuchárka: Kucmerová Erika
pomocný pracovník ŠJ: Husárová Milena
Márföldiová Eva
Potocká Valéria
Šimonová Katarína