NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

pracovné zaradenie priezvisko a meno
účtovníčka: Minárová Ľubica
hospodárka: Adamová Anna
informatik: Ing. Klaudíni Vladimír
vrátnik: Volf Denis
vychovávateľ školy, vrátnik: Šurinová Helena
   
školník: Boženík Ľubor
   
upratovačka: Erfaňuchová Margita
  Laciaková Júlia
  Maľová Zuzana
  Šulanová Alena
  Nagyová Mária
hlavná kuchárka: Piatriková Mária
kuchárka: Kucmerová Erika
   
pomocný pracovník ŠJ: Husárová Milena
  Márföldiová Eva
  Potocká Valéria
  Šimonová Katarína