Zloženie predmetovej komisie výchovných predmetov

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Jana Mácsaiová VYV/ANJ
Členovia predmetovej komisie: Ing. Miriam Frajtová ETV/MAT/CHE, PaedDr. Katarína Uhnáková ETV/SJL, PaedDr. Vivien Bieliková HUV/ANJ, Mgr. Dezider Szabó NAV,                                                                                                Mgr. Elena Michalíková NAV/TSV, Mgr. Ivan Pompoš ETV/TSV, Mgr. Mária Pompošová ETV/GEO/RUJ


O predmetoch