Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Olympia Mókušová TSV/RUJ
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Ján Koštrna TSV/OBN, Mgr. Beáta Pintérová TSV/BIO, PaedDr. Ľudovít Sebelédi TSV/BIO, Mgr. Ivan Pompoš TSV/ETV


O predmete