Zloženie predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľubica Tóthová SJL/DEJ
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Andrea Čengerová SJL, PhDr. Silvia Gunišová SJL/OBN, Mgr. Mária Maková SJL/DEJ, Mgr. Zuzana Bobáková, Mgr. Jana Chudá


O predmete

Povinné čítanie

SJL inovový ŠVP – osnovy

Tézy na MS 2018-2019