Zloženie predmetovej komisie občianskej náuky

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Silvia Gunišová SJL/OBN/SPS

Členovia predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Bobáková, SJL/OBN/SPS, Ing. Patrícia Gazdíková, INF/EKO, PhDr. Katarína Riecka, ANJ/OBN, Ing. Zuzana Šimeghová, EKO/MAT

Predmety PK OBN: predmetová komisia zastrešuje povinný predmet občianska náuka a voliteľné predmety spoločenskovedný seminár a ekonomika.


Občianska náuka

Ekonomika