Zloženie predmetovej komisie občianskej náuky

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Silvia Gunišová OBN/SJL
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Elena Garajová OBN/SJL, Ing. Zuzana Šimeghová EKN/INF, Mgr. Marcela Tabernausová OBN/DEJ

Predmety PK OBN: predmetová komisia zastrešuje povinný predmet občianska náuka a voliteľné predmety spoločenskovedný seminár a ekonomika.


Občianska náuka

Ekonomika