Zloženie predmetovej komisie matematiky

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Igor Mako MAT/TEC
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Jana Baková MAT/GEO, Ing. Miriam Frajtová MAT/CHE/ETV, Mgr. Ľubica Korčeková MAT/GEO, Mgr. Miriam Labovská MAT/CHE,
                                                    Mgr. Zuzana Mesárošová MAT/FYZ, RNDr. Ľubomír Nemčok MAT/INF, Ing. Zuzana Šimeghová MAT/EKN/INF, Mgr. Vladimír Tóth MAT/INF/TEC


O predmete

Maturita