Zloženie predmetovej komisie informatiky

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová INF/FYZ/MAT
Členovia predmetovej komisie: Ing. Erika Sulinová INF/EKN, RNDr. Ľubomír Nemčok INF/MAT/CHE, Ing. Zuzana Šimeghová INF/EKN/MAT, Ing. Anna Ševčíková INF (externý zamestnanec)


O predmete

Maturita