Zloženie predmetovej komisie geografie

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Klára Korpová GEO/EKL
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Jana Baková GEO/MAT, Mgr. Mária Pompošová GEO/RUJ/ETV


O predmete

Maturita