Zloženie predmetovej komisie fyziky

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Klaudíniová FYZ/MAT
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Daniela Ďurišová FYZ/INF/MAT, PaedDr. Mária Beniačiková, PhD. FYZ/MAT


O predmete

Maturita