Zloženie predmetovej komisie dejepisu

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Ingrid Kosková DEJ/SJL
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Marcela Tabernausová DEJ/OBN


O predmete

Maturita