Zloženie predmetovej komisie biológie

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Čechová BIO/MAT
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Júlia Danková BIO/PSY, Mgr. Nadežda Mesárová BIO/GEO, PaedDr. Ľudovít Sebelédi BIO/TSV


O predmete

Maturita