Zloženie predmetovej komisie anglického jazyka

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Jana Jaďuďová ANJ/SJL
Členovia predmetovej komisie: PaedDr. Viviána Bieliková ANJ/HUV, Mgr. Izabela Branická ANJ/RUJ, Mgr. Andrea Géciová ANJ, Mgr. Zdena Ginčaiová ANJ/SJL,
                                                      Mgr. Barbora Konôpková ANJ, Mgr. Jana Mácsaiová ANJ/VYV, Mgr. Jarmila Mlynárová ANJ, PhDr. Cyril Šebo ANJ/RUJ


O predmete

Maturita