Výchovná poradkyňa

Mgr. Mária Pompošová

telefón:

e-mail:

Špeciálna školská pedagogička

Mgr. Jana Ellerová

telefón:

e-mail:

Školská psychologička

Mgr. Veronika Pechová

telefón:

e-mail: