Kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba@fanco.sk,      tel.  0948481668

 

Informácie pre dotknutú osobu

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie práv