Kontakt

Adresa školy: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice
Kód školy: 641 003
IČO: 00160211
DIČ: 2021171570
Tel. kontakt sekretariát 036/6312631
Tel. kontakt zborovňa 036/6310405
Tel. kontakt školská jedáleň 036/6319047
Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Tóth, e-mail: riaditel@gav.sk
Tajomníčka školy: Paulína Kurucová, e-mail: sekretariat@gav.sk
Zástupkyne riaditeľa: Mgr. Jana Kvočková, e-mail: kvockova.zrs@gav.sk
Ing. Vieroslava Potočárová, e-mail: potocarova.zrs@gav.sk
Ekonómka školy: Eva Krekovičová, e-mail: ekonomka@gav.sk
Vedúca školskej jedálne: Bc. Stela Szentkeresztyová, e-mail: jedalen@gav.sk

Kontaktný formulár

Mapa