Pracovný poriadok Gymnázia Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice