V dňoch 25.1 – 26.1. 2017  sa v Nitre konalo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii A. Súťaže sa zúčastnili žiaci: Oto Stanko zo sexty ktorý sa umiestnil na 5. mieste a Magdaléna Jelenová z 3. B triedy, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. K tomuto úspechu im gratulujeme.