Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Tak ako každý rok, aj tento rok, sa konalo krajské kolo biologickej olympiády na Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre. Víťazi zo školského kola súťažili v projektovej a teoreticko – praktickej časti. A – kategória prebiehala 22. marca a B – kategória o deň neskôr. Naši reprezentanti dosiahli vynikajúce výsledky – gratulujeme!

 

B – kategória, projektová časť:                  Viktória Kristínová (II. C) – 1. miesto

Téma projektu: „Vplyv mikrovlnného žiarenia na životné prostredie rastliny Egeria densa“

 

B – kategória, teoreticko–praktická časť:              Tatiana Zvalová (II. D) – 5. miesto

Kristína Mária Vlasáková (sexta) – 12. miesto

 

A – kategória, teoreticko–praktická časť:              Viktória Holečková (IV. B) – 9. miesto

Magdaléna Jelenová (III.B)-  7. miesto