Naši tretiaci a septimáni /spolu 46 žiakov/ si so záujmom  pozreli v pondelok 27. marca 2017 predstavenie Natálka, s ktorým hosťovali členovia SND Bratislava v bátovskom divadle Pôtoň. Téma extrémizmu, otázky mravnosti, ľudskosti, viny a neviny nastavujú zrkadlo súčasnej spoločnosti. Po predstavení bola diskusia o divadelnej hre aj o problémoch, ktoré nastoľuje.  Žiakom sa predstavenie páčilo a bolo pre nich podnetom na zamyslenie.